FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

           दर्ताको लागि चाहिने कागजात तथा प्रक्रिया

  • हस्त लिखित निवेदन
  • सम्बन्धित व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • सम्बन्धित व्यक्तिको सूचक संगको नाता

Pages