FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालिका जन्म प्रोत्साहन मापदण्ड २०८१ ८०/८१ 04/26/2024 - 11:00 PDF icon बालिका जन्म प्रोत्साहन मापदण्ड २०८१.pdf
मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 14:02 PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ .pdf
आर्थिक सहायता कार्यबिधी २०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 14:01 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यबिधी २०७९ .pdf
विनियोजन एेन २०७६ ७६/७७ 12/10/2019 - 14:16 PDF icon SuTRA__विनयोजन ऐन.pdf
आर्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 12/10/2019 - 14:14 PDF icon आर्थिक विधेयक २०७६.pdf
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका ७६/७७ 11/22/2019 - 14:26 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
कार्य बिभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:14 PDF icon कार्य बिभाजन नियमावली २०७५.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:12 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली २०७५.pdf
कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:11 PDF icon कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:09 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५.pdf

Pages